2 czerwca b.r. Gmina Łubnice podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn.: ?Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubnice w roku 2020?, na kwotę dotacji 29.998,80 zł. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 14.999,40 zł stanowi 50 % kosztów kwalifikowanych zadania oraz dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 14.999,40 zł co stanowi 50 % kosztów kwalifikowanych zadania.

Serwis Informacyjny UG