Załatw sprawę w naszym urzędzie

Dla ułatwienia Klientom załatwiania spraw Urząd Gminy w Łubnicach opracował Karty Usług realizowanych przez komórki merytoryczne Urzędu, wraz z drukami wniosków. Zostały one zamieszczone w Katalogu spraw.

Jednocześnie informujemy, że również w Biurze Obsługi Klienta można pobrać druki wniosków spraw załatwianych w Urzędzie oraz Karty Usług w formie papierowej.

Biuro Obsługi Klienta przyjmuje wszystkie sprawy kierowane do Urzędu Gminy i czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.