Raport o stanie zapewnienia dostępności - 31.03.2021 - dostępny na stronie BIP Urzędu: http://www.biplubnice.pl/dokumenty/raport-o-stanie-zapewnienia-dostepnosci-2021-03-31.pdf