Postanowienie nr 85/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 7 maja 2019 roku - KLIKNIJ