Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Łubnice w 2022 r. - ogłoszenie na stronie BIP Urzędu: http://www.biplubnice.pl/artykuly/1805