Uprzejmie informujemy, że:
decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych
do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.