Główny Urząd Statystyczny ogłasza konkurs na gminę o najwyższym odetku spisanych gospodarstwrolnych w kanale samospisu.

Uczestnikami konkursu mogą być gminy, na których terenie znajdują się gospodarstwa rolne objęte powszechnym Spisem Rolnym 2020, a ich użytkownicy dokonują samospisu internetowego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Więcej informacji na stronie: https://spisrolny.gov.pl/cyfrowa-gmina-psr-2020