Załącznik:
- raport o stanie Gminy za rok 2017.  - KLIKNIJ