POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Kielcach II
z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Łubnice

 

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Kielcach II postanawia, co następuje:

§ 1.


W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 ? 4 do postanowienia.

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Kielcach II oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łubnice.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Kielcach II
/-/ Rafał ADAMCZYK

 

O zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Łubnice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - KLIKNIJ

O obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Łubnice bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10 - KLIKNIJ

O obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Łubnice bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11 - KLIKNIJ

O obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Łubnice bez głosowania w okręgu wyborczym nr 14 - KLIKNIJ

O obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Łubnice bez głosowania w okręgu wyborczym nr 7 - KLIKNIJ

O zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Łubnice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - KLIKNIJ

 

 

O przyznanych numerach lista kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Łubnice - KLIKNIJ