Dostawa sprzętu TIK dla szkół podstawowych w ramach projektu Rozwijanie kompetencji kluczowych z zastosowaniem narzędzi TIK w szkołach na terenie Gminy Łubnice - na stronie BIP Urzędu: http://www.biplubnice.pl/artykuly/1771