Przebudowa (modernizacja) i remont dróg gminnych w obrębie miejscowości Wilkowa, Wolica,

Przeczów oraz na odcinku Orzelec Duży - Czarzyzna w Gminie Łubnice na stronie BIP Urzędu: http://www.biplubnice.pl/artykuly/1786