Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa sprzętu TIK dla szkół podstawowych w ramach projektu ?Rozwijanie Kompetencji Kluczowych z zastosowaniem narzędzi ?TIK? w szkołach na terenie Gminy Łubnice?
Ogłoszenie na stronie BIP Urzędu: http://www.biplubnice.pl/artykuly/1787