Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łubnice - na stronie BIP Urzędu: http://www.biplubnice.pl/artykuly/1656