Wykonanie i dostawa 4 tablic informacyjno-pamiątkowych przeznaczonych do promocji projektu pn. "Zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Powiatu Staszowskiego poprzez kompleksową modernizację obiektów kultury w Gminie Łubnice. - KLIKNIJ