Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie "Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego na lata 2020-2021" - KLIKNIJ