KOMUNIKAT

w sprawie aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym
(aktualizacji zawiera budowę polderów na terenie gminy Łubnice)

 

W związku z aktualizacją przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym jest możliwość składania do 22 czerwca 2021 roku uwag i wniosków. Można to uczynić na kilka sposobów:

 • wypełniając formularz na stronie: https://stoppowodzi.pl/konsultacje/

 • pisemnie przesyłając na adres pocztowy:
  Ministerstwo Infrastruktury
  ul. Chałubińskiego 4/6,
  00-928 Warszawa

  lub ustnie do protokołu w siedzibie Ministerstwa
  III piętro, pok. 308
  Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej

 • pisemnie w miejscu udostępnienia dokumentów:
  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
  ul. Żelazna 53a,
  00-848 Warszawa.

 

Zaproponowane przez Wody Polskie rozwiązania polegają na budowie polderów, budowie i modernizacji wałów, modernizacji mostów i obejmują w bardzo dużej części teren naszej gminy.

Wszystkie niezbędne informacje na temat opracowania koncepcji znajdziecie Państwo na stronie:

https://stoppowodzi.pl/projekty-apzrp/

Link do mapy zagrożenia powodziowego:

https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMZP

Dodatkowo przedstawiono w projektach aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym działania zostały udostępnione w postaci przestrzennej bazy danych:

https://experience.arcgis.com/experience/489e23aac30d4c3a84c3d53d76b4ed35

 

Zapraszamy do zapoznania się z opracowanymi koncepcjami
i zgłaszanie swoich uwag.