Celem głównym projektu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałaniu skutkom klęsk żywiołowych oraz w usuwaniu skutków katastrof na terenie gminy Łubnice oraz powiatu staszowskiego poprzez zakup pompy z napędem spalinowym oraz lekkiego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubnicach. Projekt jest zgodny z celem działania 4.1
Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków jakim jest ?Zwiększona skuteczność przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz w usuwaniu skutków katastrof?.
W efekcie realizacji projektu:
- zwiększy się skuteczność przeciwdziałaniu skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwaniu skutków katastrof.
- poprawi się poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Łubnice oraz powiatu staszowskiego.
- sprawniej efektywniej i szybciej będą usuwane skutki klęsk żywiołowych ( pożary, powodzie) katastrof ( drogowych , środowiskowych).
- zmniejszy się ilość emitowanych substancji szkodliwych do środowiska.
-zwiększy się poziom bezpieczeństwa strażaków.
- poprawią się warunki pracy strażaków.

Całkowita wartość projektu : 331.731,00zł w tym dofinansowanie z UE 248.798,25zł,
pozostała kwota stanowi wkład własny Gminy Łubnice.