Charakterystyka demograficzna - liczba ludności poszczególnych sołectw

 

 

MIEJSCOWOŚĆ

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

 

2020

 

2021

 

2022

BESZOWA

276

277

267

272

264

260

262

262

254

257

252

 

BORKI

116

115

107

105

104

105

101

103

99

96

95

 

BUDZISKA

455

452

446

443

446

444

455

444

445

437

432

 

CZARZYZNA

308

312

296

294

288

289

296

289

292

288

290

 

GACE SŁUPIECKIE

217

214

210

210

211

212

218

224

231

227

220

 

GÓRA

60

64

76

73

70

70

70

69

71

67

66

 

GRABOWA

83

82

63

64

61

61

61

59

58

64

63

 

ŁUBNICE

345

342

331

327

336

333

342

345

343

338

330

 

ŁYCZBA

179

177

169

173

173

174

178

177

178

179

181

 

ORZELEC DUŻY

299

299

296

298

298

296

300

301

299

293

297

 

ORZELEC MAŁY

91

93

92

91

88

86

86

86

85

90

89

 

PRZECZÓW

307

306

294

295

296

304

306

307

309

320

323

 

REJTERÓWKA

113

109

106

105

105

105

105

100

99

98

99

 

SŁUPIEC

532

520

495

491

486

479

483

481

476

461

460

 

SZCZEBRZUSZ

157

160

158

160

157

153

156

156

151

147

145

 

WILKOWA

255

259

247

252

266

264

265

265

264

270

271

 

WOLICA

252

244

238

241

243

236

232

231

230

228

231

 

ZALESIE

187

182

181

178

178

173

176

184

187

187

187

 

ZOFIÓWKA

122

122

121

121

122

118

117

118

110

106

106

 

RAZEM:

4357

4330

4194

4193

4192

4162

4 209

4 201

4 181

4 153

4 137

 

 

 • Beszowa - sołtys Grzegorz Kobos, Beszowa 73, tel. 15 832 32 92,
 • Borki - sołtys Justyna Wróbel, Borki 39, tel. 15 865 91 32, 721 583 036,
 • Budziska - sołtys Izabela Siwek Oleś, Budziska 51, tel. 880 092 642,
 • Czarzyzna - sołtys Jerzy Karwasiński, Czarzyzna 49, tel. 15 865 95 72, 500 858 044,
 • Gace Słupieckie - sołtys Grażyna Golba, Gace Słupieckie 25, tel. 609 257 812,
 • Góra - sołtys Jan Romański, Góra 16, tel. 15 865 91 28, 531 187 668,
 • Grabowa - sołtys Jadwiga Paruch, Grabowa, tel. 15 824 26 34, 515 175 105,
 • Łubnice - sołtys Mieczysław Motyl, Łubnice 112, tel. 15 865 92 57,
 • Łyczba - sołtys Marcin Wilk, Łyczba 28, tel. 665 644 412,
 • Orzelec Duży - sołtys Agnieszka Gil, Orzelec Duży 27, tel. 606 337 929,
 • Orzelec Mały - sołtys Renata Bajor, Orzelec Mały 3, tel. 781 277 385,
 • Przeczów - sołtys Janusz Bąk, Przeczów 45, tel. 15 865 94 50, 504 097 462,
 • Rejterówka - sołtys Teresa Wróbel, Rejterówka 18, tel. 692 091 503,
 • Słupiec - sołtys Damian Pogorzelski, Słupiec 157, tel. 693 180 455,
 • Szczebrzusz - sołtys Piotr Soja, Szczebrzusz 37, tel. 782 862 895,
 • Wilkowa - sołtys Zdzisława Witek, Wilkowa 74A, tel. 15 865 91 18, 697 207 560,
 • Wolica - sołtys Robert Stefaniak, Wolica 50, tel. 721 609 731,
 • Zalesie - sołtys Mirosław Żal, Zalesie 35, tel. 785 227 314,
 • Zofiówka - sołtys Dorota Kawa, Zofiówka 29, tel. 691 277 552.
To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Obszar gminy ma raczej charakter równinny w obszarze południowej części, fragmentami falisty na części północnej. W budowie geologicznej spośród utworów czwartorzędowych występują tu głównie piaski zwałowe oraz gliny zwałowe. Z utworów tych wytworzyły się przede wszystkim gleby brunatne, rdzawe oraz bielicowe, a na płytko zalegających glinach, gleby opadowo-glejowe. Z przedstawioną budową związana jest ściśle szata roślinna i świat zwierzęcy tworzące razem całą gamę przeróżnych ekosystemów. Z glebami żyznymi łączą się siedliska lasowe o bogatej szacie roślinnej. Siedliska borowe są uboższe i skład biocenozy jest tu skromniejszy ale i zupełnie odmienny przez co na równi ciekawy i fascynujący. Na wszystkich siedliskach borowych dominują drzewostany z panującą sosną. Również na siedliskach lasowych świeżych, zdecydowanie przeważają drzewostany sosnowe, ale poważny udział mają tu też drzewostany z panującym dębem.

Szata roślinna ekosystemu leśnego to nie tylko drzewa. Krzewy i rośliny runa to ważne jego elementy składowe. Spośród nich na naszym terenie występuje kilka gatunków podlegających ochronie gatunkowej. Najciekawsze to śnieżyczka przebiśnieg, miłek wiosenny, widłaki goździsty i jałowcowaty. Chronione są także najokazalsze egzemplarze drzew w ramach pomników przyrody występujące w kompleksie parkowym w Łubnicach.

Świat zwierzęcy lasów jest równie bogaty jak roślinny. Gromada ssaki reprezentowana jest przez podstawowe gatunki łowne: łosia, jelenia, sarnę, dzika, zająca, lisa, jenota, borsuka, kuny, norkę, tchórza, piżmaka. Z ciekawszych chronionych odnotowano występowanie łasicy, popielicy, a z częściowo chronionych bobra i wydry. Ptaki reprezentowane są przez wiele gatunków rzadkich i zagrożonych: bociana czarnego, błotniaka, krogulca, derkacza, płomykówkę, puszczyka, dudka, wilgę.Z gromady gadów występują u nas jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec oraz węże: zaskroniec. Z płazów występują min. rzekotka, grzebiuszka, ropucha paskówka. Owady: paź królowej i żeglarz, biegacze. Nasze lasy obfitujące w grzyby, owoce leśne i dziką zwierzynę zajmują 14% ogólnej powierzchni.

Południowa część gminy, to równina poprzerywana starorzeczami i oczkami wodnymi. W drzewostanie przeważa wierzba i olszyna. Występujące tu jeziorka sprzyjają amatorom kąpieli i sportów wodnych, można tu również powędkować. Okolice Łubnic, bez względu na porę roku, są ulubionym miejscem rodzinnych wycieczek, to wymarzone miejsce zwłaszcza dla tych, którzy zmęczeni są zgiełkiem miasta, a są wrażliwi na uroki natury.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Gmina Łubnice to gmina o charakterze wiejskim położona w południowej części powiatu staszowskiego, w województwie świętokrzyskim. Sąsiaduje z gminami Oleśnica, Pacanów, Rytwiany i Połaniec. Obszar gminy to 84 km2, liczba mieszkańców to około 4330 osób.

Położona jest przy lewym brzegu Wisły. W skład gminy wchodzi 19 sołectw: Beszowa, Borki, Budziska, Czarzyzna, Gace Słupieckie, Góra, Grabowa, Łubnice, Łyczba, Orzelec Duży, Orzelec Mały, Przeczów, Rejterówka, Słupiec, Szczebrzusz, Wilkowa, Wolica, Zalesie, Zofiówka.

Główny szlak komunikacyjny przebiegający przez gminę to droga krajowa nr 79 Kraków ? Sandomierz. Odległość wsi Łubnice ? centrum gminy, od miasta powiatowego Staszów wynosi około 20 km, od najbliższego miasta Połańca ok. 10 km na wschód. W latach 1975 ? 1998 gmina położona była w województwie tarnobrzeskim. Pod względem administracji kościelnej tereny te obecnie związane są z dwoma diecezjami sandomierską i kielecką. W strukturze gospodarczej gminy dominuje rolnictwo, stanowiące główne źródło dochodów i utrzymania mieszkańców. Produkcja rolna opiera się na hodowli trzody chlewnej, uprawie zbóż i truskawek.

Obszar gminy pod względem geograficznym należy do makroregionów Niecka Nidziańska i Kotlina Sandomierska. Nieckę Nidziańską reprezentuje tu mezoregion Niecka Połaniecka. Większa część gminy Łubnice znajduje się na zróżnicowanym wysokościowo obszarze Niecki Połanieckiej, która jest wysoczyzną wznoszącą się na wysokości 165 ? 218 m n.p.m., rozczłonkowaną szeregiem dolin rzecznych, dolin bocznych i obniżeń. Najwyższym punktem w gminie Łubnice jest wzniesienie Góra o wysokości 210 m n.p.m. Nizina Nadwiślańska rozciąga się w południowej części gminy.

Gmina Łubnice to jedna z sześciu gmin należąca do obszaru Lokalnej Grupy Działania ?Dorzecze Wisły?. LGD obejmuje ponadto swym obszarem Połaniec ? siedzibę LGD, Osiek, Oleśnicę, Rytwiany i Tuczępy. Obszar działalności zajmuje około 551 km2, w jego skład wchodzi ok. 38 tys. mieszkańców i leży na południowy wschód od stolicy województwa świętokrzyskiego - Kielc. Gminy wchodzące w jego skład administracyjnie przynależą do dwóch powiatów województwa świętokrzyskiego, powiatu ziemskiego Busko-Zdrój - Gmina Tuczępy oraz powiatu ziemskiego staszowskiego - Miasto i Gmina Połaniec i Osiek, Gmina Łubnice, Oleśnica i Rytwiany.

Teren LGD Dorzecze Wisły graniczy od północy z Miastem i Gminą Staszów, a także Gminą Szydłów, od zachodu z Miastem i Gminą Busko - Zdrój, od południowego zachodu z Gminą Pacanów, od południa ze znajdującą się w województwie małopolskim Gminą Szczucin, od południowego wschodu ze znajdującymi się w województwie podkarpackim Gminami Czermin, Borowa, Gawłuszowice i Padew Narodowa, od wschodu z Gminami Baranów Sandomierski oraz Łoniów. Przyrodniczym elementem dominującym w krajobrazie jest Wisła wraz z dopływami - malowniczymi rzeczkami wijącymi się wśród pagórkowatych terenów pokrytych polami i lasami. Jest to więc raj dla wędkarzy i grzybiarzy, amatorów spacerów i wędrówek - pieszych i rowerowych. Czyste ekologicznie tereny sprzyjają rozwojowi rolnictwa i sadownictwa, dlatego też pola uprawne i sady są tak charakterystyczne dla tego obszaru, a miejscowe dożynki wciąż obchodzone i zakorzenione w świadomości ludzi zamieszkujących tę okolicę.

Położenie gminy Łubnice w powiecie staszowskim