Przebudowa modernizacja i remont dróg gminnych w obrębie

miejscowości Wilkowa, Wolica, Przeczów oraz na

odcinku Orzelec Duży - Czarzyzna w Gminie Łubnice