Protokół z otwarcia ofert "Dostawa sprzętu TIK dla szkół podstawowych w ramach projektu Rozwijanie kompetencji kluczowych z zastosowaniem narzędzi TIK w szkołach na terenie Gminy Łubnice" na stronie BIP Urzędu: http://www.biplubnice.pl/artykuly/1817