Szanowni Państwo,
Przedstawiam Państwu ?Raport o stanie Gminy?. Jest to swoiste spojrzenie na aktualną sytuację Gminy w poszczególnych dziedzinach jej funkcjonowania.

Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców, do lektury dokumentu.
Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późniejszymi zmianami),
nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona będzie debata na sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 roku o godz.1200.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Wójt Gminy
Anna Grajko

Raport dostępny na stronie BIP Urzędu: http://www.biplubnice.pl/dokumenty/raport_o_stanie_gminy_2020.pdf