Kino plenerowe, stworzenie ścieżki edukacyjnej, turniej gier planszowych, warsztaty z tworzenia własnej ziołowej herbaty i... pieczenie tradycyjnego chleba ? to tylko niektóre z projektów dofinansowanych w tegorocznym konkursie Działaj Lokalnie w powiecie staszowskim.

?Działaj Lokalnie? to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, którego celem jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych zagadnień o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości.

W środę, 30 czerwca 2021 roku przy starej szkole w Wiązownicy Kolonii Ośrodek Działaj Lokalnie Fundacja FARMa wręczył granty w tegorocznej edycji programu.

Podczas inauguracji każda z grup odebrała umowę na realizację swojego projektu oraz przedstawiła plany na jego realizację. Uroczystość zakończyła się krótkim spotkaniem integracyjnym grantobiorców. W tym roku łączna kwota dofinansowania wynosi aż 63 000 zł. Granty zostały przyznane 16 grupom, które swoje projekty adresują do różnorodnych odbiorców. Ich tematyka jest niezwykle urozmaicona tak, że każdy znajdzie coś dla siebie!

Samo miejsce inauguracji nie zostało wybrane przypadkowo. To zabytkowy, pełen historii budynek. Stara szkoła, który powstała w 1909 roku prawdopodobnie nie istniałaby już, gdyby nie dofinansowania z programu Działaj Lokalnie w poprzednich latach. W bieżącej edycji Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej ?Dolina Kacanki? udało się pozyskać środki na dalszą renowację budynku. Wybudowany zostanie np. tradycyjny piec chlebowy.

Nie da się nie zauważyć, że grantobiorcy dużą wagę przykładają do ekologii. W ramach projektu organizowanego przez Stowarzyszenie Szczeglice odbędą się warsztaty zielarskie, Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszczy przeprowadzi ?Warsztaty Młodego Ekologa?, a Lokalna Organizacja Turystyczna ?Czym chata bogata? stworzy odpowiednio oznaczoną i opisaną ścieżkę edukacyjną. Stowarzyszenie ?Jak nie my to kto? planuje edukację na temat ekologii i recyklingu oraz zakup pierwszego w gminie pojemnika na plastikowe zakrętki.

Jak każdego roku tak i teraz aktywnością wykazują się Koła Gospodyń Wiejskich. Panie z Kiełczyny zorganizują kurs zdrowego odżywania pod okiem wykwalifikowanej dietetyczki, natomiast w Brzezinach wydana zostanie publikacja poświęcona Władysławie Wiwatowskiej-Brzezińskiej, a także zorganizowany festyn, dyskoteka i wycieczka. Gospodynie w Gackach i Mokrem oraz Osieku w swoich projektach zawarły organizację mini festynów oraz kin plenerowych. W Czarzyźnie podczas międzypokoleniowej wymiany doświadczeń młodzi będą mogli nauczyć się recepty na idealne pierogi ? oraz inne dania - od doświadczonych w kuchni seniorek.

Nie zabraknie też projektów poświęconych kulturze. Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu przedstawi widowisko muzyczne ?Ocalić od zapomnienia...?, a Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych przeprowadzi cykliczne spotkania seniorów z instruktorami różnych dziedzin, które zwieńczone zostaną wyjazdem do teatru i stworzeniem przedstawienia. W Rytwianach natomiast będzie miał miejsce benefisowy koncert muzyka i artysty Gustawa Kozłowskiego.

Lokalni działacze pomyśleli też o najmłodszych i młodzieży. Staszowski Klub Gier Fabularnych ?Arcanum? zorganizuje cykliczne spotkania z grami planszowymi zakończone turniejem z nagrodami. Planem Sichowskiej Fundacji Edukacyjnej jest organizacja Pikniku Naukowego oraz warsztatów edukacyjnych.

Na uroczystości nie zabrakło przedstawicieli mediów oraz władz samorządowych. Obecni wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz oraz zastępca wójta gminy Bogoria Lidia Zamiela życzyli zwycięzcom wytrwałości w dążeniu do obranych celów oraz gratulowali pomyślności i uzyskania dofinansowań.

Jednego można być pewnym ? w tym roku w naszym powiecie będzie dużo się działo! Tematyka projektów jest różnorodna i z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Wszystkim grantobiorcom gratulujemy i życzmy powodzenia w realizacji własnych projektów!

Oto lista zwycięskich projektów wraz z wysokościami przyznanych dotacji:

1. ?Lato w mieście?, Koło Gospodyń Wiejskich Teraz My w Osieku, gmina Osiek, 4500 zł
2. ?Jak to u nas babcie gotowały?, Koło Gospodyń Wiejskich w Czarzyźnie, gmina Łubnice, 3500 zł
3. "Muzyka Twoje imię ma...", Grupa nieformalna: Razem tworzymy historię, gmina Rytwiany, 4000 zł
4. ?Dary natury - spotkania zielarskie Niezłe ziółka?, warsztaty ekologiczne ,,Zdrowy stół'', Stowarzyszenie Szczeglice ? tradycja, kultura, rozwój, gmina Bogoria, 3500 zł
5. ?Bliżej siebie 3?, Grupa nieformalna: Pozytywni, gmina Połaniec, 3200 zł
6. ?Ścieżka przyrodnicza - Staszów i okolice. Szlak pieszy zielony?, Grupa nieformalna: Natura_staszowskie, gmina Staszów, 4000 zł
7. "W zdrowym ciele zdrowy duch", Koło Gospodyń Wiejskich Czerwona Malina w Kiełczynie, gmina Bogoria, 5900 zł
8. ?Dawnych wspomnień ślad?, Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinach, gmina Szydłów, 3500 zł
9. ?Las tlen produkuje i przedszkolaków raduje?, Inicjatywa Działaj Lokalnie: Eko- przedszkole, gmina Połaniec, 3300 zł
10. ?Aktywni razem - Letnie kino plenerowe w Gackach?, Koło Gospodyń Wiejskich w Gackach i Mokrem, gmina Szydłów, 4000 zł
11. ?Przyłącz się, odkręcaj i wrzucaj?, Grupa nieformalna: Zakręcone, gmina Łubnice, 3500 zł
12. ?Ocalić od zapomnienia ...?, Grupa nieformalna: Artystyczna Grupa Musicalowa (AGM), gmina Połaniec, 4000 zł
13. ?Wyloguj się do gry - powiat staszowski z planszówkami?, Inicjatywa Działaj Lokalnie: Staszowski Klub Gier Fabularnych "Arcanum", gmina Staszów, 3600 zł
14. ?Złoty wiek seniorów w Szydłowie?, Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych, gmina Szydłów, 3500 zł
15. ?Szkoła ginącego świata?, Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej "Dolina Kacanki", gmina Staszów, 5000 zł
16. ?Piknik naukowy?, Grupa nieformalna: EduMamy, gmina Rytwiany, 4000 zł