W dniu 16 maja 2018 r. w Urzędzie Gminy została podpisała umowę na ?Budowę biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków dla Gminy Łubnice? pomiędzy Gminą Łubnice a Konsorcjum firm:

- Lider Konsorcjum

?ADMA? Zakład Remontowo Budowlany Marian Adamczyk

ul. Kościuszki 68 28-200 Staszów,

- Partner Konsorcjum

Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne ?ADMA? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów.

Na kwotę 7.190.000,00 zł brutto.


Inwestycja współfinansowana w ramach operacji ?Gospodarka wodno-ściekowa? w ramach poddziałania ?Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kwota pomocy to 1.999.999 zł brutto.