1. pn. "Nowoczesna polska wieś" (konkurs fotograficzny) - skierowany jest do polskich rolników
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-zaprasza-do-udzialu-w-konkursie-fotograficznym-pt-nowoczesna-polska-wies.html
termin nadsyłania prac upływa 20 września 2021r.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 12 października 2021 roku.

2. pt. "Akcja reaktywacja - jestem na tak dla recyklingu" (proekologiczny konkurs fotograficzny) przeznaczony jest dzieci ze szkół podstawowych z obszarów wiejskich
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-fotograficznym-pt-akcja-reaktywacja-jestem-na-tak-dla-recykli.html
termin nadsyłania prac upływa 16 sierpnia 2021r.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 31 sierpnia 2021 roku.

3. pt.: "Akcja reanimacja i moc ratowania" skierowany do ratowników medycznych i strażaków z obszarów wiejskich
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-zaprasza-do-udzialu-w-konkursie-pt-akcja-reanimacja-i-moc-ratowania.html
zgłoszenia przyjmujemy do 20 sierpnia br.
11 września br., czyli w Światowym Dniu Pierwszej Pomocy, ogłosimy wyniki Konkursu.

Wszystkich uczestników uhonorujemy drobnymi upominkami, a laureatów I, II i III miejsca wartościowymi nagrodami rzeczowymi.