Zwrot podatku akcyzowego ? ważne terminy

Każdy producent rolny, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT potwierdzające zakup.

Faktury lub ich kopie muszą być załączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi:

    100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
    30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

W terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 - 30 października 2021 r.  przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:
www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Urzędu (zakładka ZAŁATW SPRAWĘ/Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)oraz w siedzibie Urzędu Gminy Łubnice. Również na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest dostępny edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.